Skip to content

You are viewing the Ансел Адамс tag archive.

Ансел Адамс – кратка биография

Ансел Адамс е американски фотограф известен най-вече с пейжазните си снимки на западната Америка и в частност националният Yosemite Valley. Резюме Ансел Адамс е роден…

Continue reading Ансел Адамс – кратка биография

Leave a Comment